Kancelaria Bezpieczeństwa

Sprawdź ofertę

Zbigniew Ruszkowski (dr) // Doradca

W Kancelarii Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy Sp.k. od 2012 r.Ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z Prawa i Kryminalistyki w Akademii Spraw Wewnętrznych. Posiada państwowe uprawnienia eksperta kryminalistyki w zakresie badań fizykochemicznych oraz w zakresie materiałów wybuchowych.

W latach 1990 – 1997, jako Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, odpowiadał za nowatorskie w skali europejskiej projekty z zakresu techniki kryminalistycznej, w tym dotyczące: fonoskopii, genetyki kryminalistycznej, przestępczości komputerowej, automatyzacji badań daktyloskopijnych, narkotyków, chemicznej aparatury analitycznej, badań gleby, osmologii, sprzętu do badania dokumentów klasycznych oraz audio- i video- dokumentów, sprzętu mechanoskopijnego, broni palnej, materiałów wybuchowych i radioaktywnych. Pełnił także funkcje: Wiceprzewodniczącego Rady Naukowo-Technicznej MSW, członka Rady Szkolnictwa Wyższego MSW oraz Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych.

Od 1997 r. w spółkach kapitałowych dużych podmiotów gospodarczych, takich jak: T-Mobile Polska S.A. oraz Grupa Kapitałowa Computerland / Sygnity zoptymalizował zintegrowane systemy bezpieczeństwa w następujących podsystemach bezpieczeństwa: prawnym, biznesowym, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, organizacyjnym, personalnym, informacyjnym (w tym informatycznym), ochrony fizycznej, zabezpieczeń technicznych, ciągłości działania, informacji niejawnych oraz spraw obronnych.

Był kierownikiem/dyrektorem kilkudziesięciu komercyjnych projektów w obszarze bezpieczeństwa realizowanych m in. dla MSWiA, MSZ, Muzeum Narodowego w Warszawie, wojewódzkich administracji rządowych i samorządowych, Poczty Polskiej, HypoVereinsbanku, Credit Lyonnais Banku, Bertelsmann Media, PKN Orlen SA, Kopalni Węgla Brunatnego „Turów”, Sokołowa SA, PZU, NBP, KGHM Polska Miedź.

Odbył liczne szkolenia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych, kontroli wewnętrznej i audytu, systemów jakości, zarządzania ryzykiem, wywiadu konkurencyjnego, zarządzania projektami oraz prawa i informatyki. Uczestniczył w konferencjach i wizytach zawodowych w wielu krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Jest autorem patentu z katalizy chemicznej oraz podręcznika i około 30 publikacji naukowych z kryminalistyki i z bezpieczeństwa. Był wieloletnim wykładowcą przedmiotu „Zarządzanie Bezpieczeństwem” w Wojskowej Akademii Technicznej i w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów.

Specjalizacja: