Kancelaria Bezpieczeństwa

Sprawdź ofertę

Zapraszamy do kontaktu

Kancelaria Bezpieczeństwa


Rapacki i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Siedziba: ul. Koszykowa 8
00-564 Warszawa

tel.: +48 (22) 100 40 99
fax: +48 (22) 100 40 92

biuro@kbrapacki.pl

Kancelaria Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy Spółka Komandytowa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000420656. REGON: 146120538. NIP: 7010341700