Kancelaria Bezpieczeństwa

Sprawdź ofertę

Polityka prywatności

Informacje ogólne polityki prywatności

Kancelaria Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy Sp. k. jako operator strony www.kbrapacki.pl szanuje dane swoich Partnerów i Internautów. Z tego względu chcemy przedstawić jednoznaczne informacje dotyczące sposobu zbierania, gromadzenia i identyfikowania informacji w czasie wizyt we wskazanej witrynie sieci Web. Korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację naszej Polityki prywatności. Polityka prywatności, która znajduje się poniżej, zawiera noty o prawach autorskich oraz zastrzeżeniach i politykę plików cookies.

 

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych przez wspomnianą stronę internetową oraz danych kontaktowych osób zainteresowanych pozostawiających swoje dane, jest  Kancelaria Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Koszykowej 8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000420656. REGON: 146120538. NIP: 7010341700.

Zapewniamy ochronę udostępnianych nam danych osobowych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – zwanego dalej „RODO”. W szczególności chronimy pozyskiwane dane przed dostępem osób nieupoważnionych, nieuprawnioną modyfikacją oraz niezamierzonym ich zniszczeniem. Dane pozyskiwane przez stronę nie są udostępniane innym podmiotom.

Serwis zawiera wyłącznie adres elektronicznej skrzynki pocztowej oraz inne dane, za pośrednictwem których możliwe jest nawiązanie kontaktu z Kancelarią Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy Sp. k. Dane pozyskane w celu nawiązania kontaktu będą podlegałyby przetwarzaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (za zgodą osoby) lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w związku ze złożeniem oferty). W przypadku braku wyrażenia  przez osobę, której dane dotyczą, zgody na ich przetwarzanie, podlegają one niezwłocznemu usunięciu/zniszczeniu po ich wykorzystaniu do przygotowania odpowiedzi.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Informujemy, że w związku z przetwarzaniem pozyskiwanych danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

  1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);
  2. prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);
  3. prawo żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych – tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (na zasadach określonych w art. 17 RODO);
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na zasadach określonych w art. 18 RODO);
  5. prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych (na zasadach określonych  w art. 19 RODO);
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych (na zasadach określonych w art. 20 RODO);
  7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO (na zasadach określonych w art. 21 RODO);
  8. prawo do niepodleganiu decyzjom podejmowanym wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie (na zasadach określonych w art. 22 RODO) – zasada ta nie ma zastosowania do Administratora, albowiem Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany;
  9. prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W kwestii przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować się z nami elektronicznie – na adres biuro@kbrapacki.pl.    

 

Bezpieczeństwo danych

Kancelaria Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy Sp. k. chroni dane przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem, zabezpiecza ich przetwarzanie na serwerach komputerowych w środowisku zabezpieczonym przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem.

 

Polityka cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz anonimowych informacji statystyk Google Analytics. Pliki cookies tzw. „ciasteczka” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer pliku. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Kancelaria Bezpieczeństwa.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu

W ramach Serwisu stosowane są stałe pliki cookies - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu oraz pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu a także „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu oraz „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.

Standardowo wiele przeglądarek stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików w cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Prawa autorskie

Zawarte w całym serwisie www.kbrapacki.pl materiały nie mogą być wykorzystywanie na innych stronach WWW bez pisemnej zgody. Są to materiały chronione prawem autorskim i ich używanie jest łamaniem prawa.

 

Zmiany w polityce prywatności

Kancelaria Bezpieczeństwa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności za wyjątkiem punktu traktującego o ochronie danych osobowych, który nie będzie zmieniany. Kancelaria Bezpieczeństwa zachęca Partnerów do zapoznawania się co jakiś czas z niniejszą Polityką prywatności, aby orientować się, w jaki sposób firma chroni informacje dotyczące użytkowników.