Kancelaria Bezpieczeństwa

Sprawdź ofertę

Kompetencje zespołu

Adam Rapacki

Wspólnik Zarządzający

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższą Szkołę Oficerską w Szczytnie. Odbył również kursy i szkolenia specjalistyczne w USA, Wlk. Brytanii, Niemczech, Holandii. Ukończył Wyższy Kurs Obronny w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu obronnego i bezpieczeństwa RP w Akademii Obrony Narodowej. Służbę w Policji rozpoczął w 1980 r. Zajmował się problematyką przestępczości gospodarczej, narkotykowej, zorganizowanej.

czytaj więcej

Andrzej Trela (dr n. ekonom.)

Wspólnik

Współzałożyciel i wspólnik Kancelarii Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy sp.k. Doktor nauk ekonomicznych, generał Policji w stanie spoczynku. Absolwent Wydziału Prawa Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Politechniki Łódzkiej. Od marca 2009 r. do stycznia 2012 r. zastępca komendanta głównego Policji. Rzeczoznawca Polskiej Izby Ochrony w specjalizacji: ochrona osób i mienia, zarządzanie bezpieczeństwem, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa.

czytaj więcej

Mirosław Skonieczny

Wspólnik

Wspólnik w Kancelarii Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy, ekonomista, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, inspektor Policji w stanie spoczynku, wieloletni Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji (w latach 1997 - 2007). W Policji nadzorował problematykę prawną, kadrową, szkoleniową i międzynarodową Policji. Był przedstawicielem Polskiej Policji w międzynarodowych organizacjach m.in. w European Police College (CEPOL) - Europejskie Kolegium Policyjne z siedzibą w Bramshill w Wielkiej Brytanii.

czytaj więcej

Małgorzata Wójcicka-Kuropatwa

Ekspert ds. Bezpieczeństwa Informacji

W Kancelarii Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy Sp.k. od 2015 r. Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (dawna Szkoła Główna Handlowa). Ukończyła kurs dla administratorów i inspektorów organizowany w trybie art. 52 ust. 4 ustawy o ochronie informacji niejawnych. Posiada Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli Poufne. Jest audytorem wewnętrznym systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2007.

czytaj więcej

Michał Stawski

Dyrektor ds. Audytu Operacyjnego

W Kancelarii Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy Sp.k. od 2012 r. Ekspert w obszarze bezpieczeństwa fizycznego, kierujący Zespołem Audytu Operacyjnego. Rzeczoznawca Polskiej Izby Ochrony. Od ponad 17 lat zajmujący się tematyką ochrony mienia i bezpieczeństwa biznesu. Audytor wiodący w kilkudziesięciu audytach bezpieczeństwa fizycznego dla największych przedsiębiorstw na terenie Polski. Praktyk zarządzania systemami ochrony fizycznej i prowadzenia kontroli operacyjnej służb ochrony.

czytaj więcej

Zbigniew Ruszkowski (dr)

Doradca

W Kancelarii Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy Sp.k. od 2012 r.Ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z Prawa i Kryminalistyki w Akademii Spraw Wewnętrznych. Posiada państwowe uprawnienia eksperta kryminalistyki w zakresie badań fizykochemicznych oraz w zakresie materiałów wybuchowych.

czytaj więcej