Kancelaria Bezpieczeństwa

Sprawdź ofertę

Bezpieczeństwo personalne przedsiębiorcy

Bezpieczeństwo personalne przedsiębiorcy
Przez bezpieczeństwo personalne, należy rozumieć ogół działań wyznaczany obowiązującymi w przedsiębiorstwie standardami w zakresie rekrutacji, zatrudniania lub nawiązywania współpracy, szkoleń i zarządzania wiedzą, nadzoru kierowniczego nad działaniami pracowników i osób współpracujących oraz zakończenia współpracy lub zmiany stanowiska pracy.

Omawiane działania pełnią zasadniczą rolę  w ochronie aktywów gospodarczych w procesach zarządzania zasobami ludzkimi. W wymiarze praktycznym obejmują m. in.: