Kancelaria Bezpieczeństwa

Sprawdź ofertę

Andrzej Trela (dr n. ekonom.) // Wspólnik

Andrzej Trela (dr n. ekonom.)
Współzałożyciel i wspólnik Kancelarii Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy sp.k. Doktor nauk ekonomicznych, generał Policji w stanie spoczynku. Absolwent Wydziału Prawa Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Politechniki Łódzkiej. Od marca 2009 r. do stycznia 2012 r. zastępca komendanta głównego Policji. Rzeczoznawca Polskiej Izby Ochrony w specjalizacji: ochrona osób i mienia, zarządzanie bezpieczeństwem, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa.

W latach 2012 - 2016 odpowiadał za realizację blisko 80 projektów z zakresu bezpieczeństwa biznesowego spółek krajowych, w tym notowanych na GPW, podmiotów zagranicznych oraz o korporacji międzynarodowych.

Posiada bardzo duże doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem osobistym, biznesowym oraz powszechnym w skali kraju oraz międzynarodowej. W latach 2005 - 2007 dyrektor Biura Taktyki i Zwalczania Przestępczości oraz dyrektor Biura Kryminalnego KGP, odpowiedzialny za zwalczanie cyberprzestępczości, przestępczości kryminalnej, gospodarczej i korupcyjnej w Polsce. W okresie 2007  - 2008 dyrektor operacyjny w Orlen Ochrona Sp. z o.o., a w latach 2008 - 2009 dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA.

Uczestniczył w licznych zagranicznych wizytach studyjnych oraz programach stażowych z zakresu zarządzania i zwalczania przestępczości zorganizowanej. Na szczególne podkreślenie zasługują: w roku 2005 udział w programie stażowym International Criminal Training Assistance Program na Uniwersytecie w Wilmington oraz w jednostkach Policji w Charlotte w stanie North Carolina (USA), w roku 2006 indywidualny staż w College of Criminal Justice Center w Sam Houston State University w stanie Texas (USA), w 2011 r. udział w szkoleniu Leadership and management in law-enforcement, zorganizowanym przez Henry C. Lee College of Criminal Justice and Forensic Science, University of New Haven w stanie Connecticut (USA). Ukończył Wyższy Kurs Obronny w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu obronnego i bezpieczeństwa RP na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Przewodniczył Radzie Programowej International Trade of Technology Solutions for the Police Services and National Security Services — EUROPOLTECH 2009 oraz International Trade of Technology Solutions for the Police Services and National Security Services — EUROPOLTECH 2011.

Specjalizacja: