Kancelaria Bezpieczeństwa

Sprawdź ofertę

Małgorzata Wójcicka-Kuropatwa // Ekspert ds. Bezpieczeństwa Informacji

W Kancelarii Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy Sp.k. od 2015 r. Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (dawna Szkoła Główna Handlowa). Ukończyła kurs dla administratorów i inspektorów organizowany w trybie art. 52 ust. 4 ustawy o ochronie informacji niejawnych. Posiada Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli Poufne. Jest audytorem wewnętrznym systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2007.

Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania ciągłością działania według ISO 22301:2012.

W latach 1979 - 2015 związana z teleinformatyką policyjną, zdobywała doświadczenie w komórkach informatyki oraz ochrony informacji niejawnych Komendzie Głównej Policji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W latach 2002 - 2010 wykonywała zadania Administratora Bezpieczeństwa Informatycznego oraz inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w KGP oraz w Departamencie Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW.

Przygotowała pierwszy dokument standaryzacyjny w zakresie ochrony informacji w systemach policyjnych. Jest twórcą pomysłu i odpowiadała za realizację pierwszej sieci internetowej Policji, jednej z pierwszych w kraju. Opracowała koncepcję funkcjonowania pionu administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) oraz inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego w instytucji, zapewniając odpowiednie warunki organizacyjne i prawne.

W okresie 2010 - 2011 wykładowca na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Menedżerskiej. W latach 2012 - 2013 w charakterze eksperta ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz danych osobowych uczestniczyła w projekcie prowadzonym przez Komisję Europejską dla służb bezpieczeństwa publicznego Bośni i Hercegowiny.

Specjalizacja: